‘Kabinet nú aan zet om stikstof-impasse te doorbreken’

26-09-2019

Het kabinet moet er alles aan doen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening en daarvoor extra mankracht en middelen ter beschikking stellen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de voorstellen van de commissie-Remkes. De ondernemersorganisaties zijn ‘zeer teleurgesteld’ dat de commissie er niet in is geslaagd om op dit punt met oplossingen voor de korte termijn te komen. 

Faillissementen

De ondernemingsorganisaties vrezen faillissementen van bedrijven en nog veel meer schade dan de tientallen miljoenen die deze kwestie ondernemers nu al kost als het kabinet niet snel met oplossingen komt. ‘Deze impasse duurt nu al maanden, en er gloort ook na vandaag nog steeds geen sprankje hoop dat we hier snel uitkomen. Maar we kunnen al die duizenden ondernemers niet in de kou laten staan. Er zijn twee soorten van urgentie: een voor natuur en milieu, maar ook een voor al die 18.000 projecten die stil liggen.’

 

Kleine projecten

Overheden kunnen volgens VNO-NCW en MKB-Nederland bij het  vergunningverleningsproces terugvallen op het toetsingskader van vóór het Programma Aanpak Stikstof, dat door de Raad van State naar de prullenbak is verwezen. Het eerdere toetsingskader was gelet op alle rechtspraak helder, daarvoor is dan ook geen nieuw beleid nodig. ‘Onderzoek heeft allang uitgewezen dat alles onder de 1 mol stikstof per hectare per jaar geen negatief effect op de natuur heeft. Laat kleine projecten die nauwelijks stikstoot uitstoten gewoon doorgaan.’

 

Meldpunt

De afgelopen weken zijn de ondernemingsorganisaties – onder meer via het meldpunt stikstof@vnoncw-mkb.nl – door talloze ondernemers benaderd die met de handen in het haar zetten. Zelfs kopers van nieuwbouwwoningen hebben zich gemeld met meldingen van projecten die waarschijnlijk onnodig zijn stilgelegd. Eerder al lanceerden de organisaties een tienpuntenplan om uit de impasse te komen.