'Kabinet kan nog meer ambitie tonen voor groei startups'

24-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Kamp van Economische Zaken 50 miljoen uittrekt om de groei van jonge en innovatieve bedrijven – zowel startups als scaleups – te stimuleren. Dat past bij de ambitie om van Nederland een plek te maken waar dit soort bedrijven kunnen groeien. Zo komt er 27 miljoen beschikbaar voor een versoepeling van de zogenoemde gebruikelijk-loonregeling. De ondernemingsorganisaties vinden het belangrijk dat er risicokapitaal wordt vrijgemaakt voor scaleups en doorgroei van ondernemingen. Groei van ondernemingen zorgt voor groei van banen en welvaart en moet daarom van VNO-NCW en MKB-Nederland ruim baan krijgen.

 

Praktijk
Met de gebruikelijk-loonregeling zijn oprichters van startups niet langer verplicht om zichzelf een belastbaar salaris uit te keren van 44.000. Ze mogen zichzelf de eerste drie jaar op het minimumloon stellen, zodat ze meer geld in de onderneming kunnen investeren. Een goede stap, stellen de ondernemingsorganisaties, aangezien hier behoefte aan was vanuit de startupwereld. Zo past de regelgeving beter bij de praktijk.

 

Kans
Daarnaast wordt 23 miljoen gebruikt om investeringen van private investeerders te verdubbelen. Een stap in de goede richting, maar hiermee mist het kabinet de kans om een bredere groep investeerders aan te trekken, bijvoorbeeld door het ook aantrekkelijk te maken om geld te bundelen in een fonds. Het is belangrijk om om nog meer risicokapitaal vrij te maken voor de groei van startup naar scaleup en om groei van bestaande ondernemingen te stimuleren. 

 

Aandacht
De ondernemingsorganisaties vinden de aandacht voor innovatieve bedrijven vanuit de StartupDelta heel positief. Voorzetting hiervan zal het Nederlandse investerings- en innovatieklimaat zeker ten goede komen.