'Kabinet, geef boost aan leercultuur en leven lang leren'

27-06-2019

Er moet een systeem komen van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden. Dat vinden VNO-NCW, MKB-Nederland, MBO Raad en NRTO. Vandaag presenteerden zij hun plannen in Nieuwspoort aan Tweede Kamerleden en andere betrokkenen. De onderwijs- en ondernemersorganisaties willen met een leerrechtensysteem de leercultuur de 'boost' geven die nodig is om een leven lang ontwikkelen goed van de grond te krijgen.

 

Voor alle werkenden en werkzoekenden

Volgens de voorstellen zouden alle werkenden en werkzoekenden met minimaal een startkwalificatie en die minimaal twee jaar zijn uitgeschreven uit het reguliere onderwijs of ouder zijn dan 27 jaar leerrechten toegekend moeten krijgen. De hoogte van die leerrechten is gelijk aan de kosten van een universitaire opleiding minus de opleiding die men al gevolgd heeft. Deze leerrechten kan men vervolgens besteden bij door de overheid erkende onderwijsinstellingen, publiek of privaat.

 

Kabinet verdient investeringen terug

Uit een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont: het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid; de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen.

 

Leerrechten goed voor hele economie 

Voor VNO-NCW en MKB-Nederland gaat de opbrengst van de doorrekening verder dan alleen de opbrengst voor de overheid. 'In dit systeem krijgen mbo-opgeleiden meer leerrechten dan hoger opgeleiden en dat vind ik fair', zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. 'Vooral in het mkb zijn veel mbo'ers die zich zullen moeten ontwikkelen omdat hun oorspronkelijke opleiding op gegeven moment niet meer volstaat. Een leerrechten-systeem is niet alleen goed voor individuele werkenden en werkzoekenden, maar ook voor de economie in zijn geheel.'