Investeer in digitalisering, dat levert werk op

26-09-2016

Bedrijven en overheden moeten niet voor digitalisering en robotisering weglopen, maar dit juist omarmen. Een nieuw kabinet moet er 600 miljoen euro in investeren, om zo de welvaart én het welzijn in Nederland te vergroten. Het levert namelijk (nieuw) werk op. En voor grote maatschappelijk vraagstukken kan ICT een oplossing bieden. Die boodschap presenteren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in het rapport 'NL Next Level - Investeren in een Digitale Kwantumsprong'.

 

Samen Nederland vernieuwen

Meer tijd en menselijke aandacht voor patiënten van verpleegkundigen, dankzij de inzet van zorgrobots. Minder verkeersongevallen, minder files en minder CO2-uitstoot, door de inzet van slimme mobiliteit. De zorg, mobiliteit, energie, onderwijs, slimme steden: op veel terreinen waar de overheid een dominante stempel op ons land drukt, blijven dit soort vernieuwingen echter achter. Daarom willen bedrijven samen met de overheid, per  domein, ambitieuze publiek-private versnellingsprojecten opzetten om tot doorbraken te komen waar Nederland in alle opzichten wijzer van wordt.

 

10 concrete maatregelen

In het wensenlijstje 'Investeren in een Digitale Kwantumsprong', onderdeel van de campagne NL Next Level, pleiten de ondernemersorganisaties voor tien concrete maatregelen. Het zal nog wel twaalf jaar duren voordat in Nederland zelfrijdende auto's door de straten rijden. Maar in één kabinetsperiode is de basis te leggen voor deze grote digitale sprong.
Het snel opstarten van versnellingsprojecten, op de vijf genoemde terreinen, is één van die maatregelen. Er moet tegelijkertijd een krachtig ministerieel topteam komen, als ook één verantwoordelijke bewindspersoon voor voor e-government. Als vierde moeten Digitale Innovatie Prestatie Contracten (D-IPC) de toepassing op de mkb-werkvloer vergemakkelijken.
Voor digitale innovatie (startups, topsectoren, smart industry en fintech) moet meer geld worden vrijgemaakt. En onze digitale mainport moet worden versterkt.  Nederland moet cyberweerbaarder gemaakt worden en meer geld naar onderwijs en digitaal talentontwikkeling is eveneens noodzakelijk. Daarbij dienen nationale en Europese regels, die in de weg staan van digitale innovaties, te worden gemoderniseerd. Verder moet de overheid haar data openstellen voor ondernemers, om nieuwe private toepassingen mogelijk te maken. Want open data is de nieuwe grondstof van onze economie.

 

Digitale vaardigheden voor elk beroep essentieel

Dat er in de toekomst banen door nieuwe technologie verdwijnen, denken ook de ondernemingsorganisaties. Maar zij verwachten ook dat er net als bij eerdere grote vernieuwingsgolven nieuwe, andere banen bijkomen. 'Digitale vaardigheden worden voor elk beroep essentieel, of je nu marketeer, arts, accountant of bankmedewerker bent.'
Structurele aandacht in het onderwijs, van basisschool tot mbo, hbo en universiteit, is dus essentieel. Net als investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Voorbeelden van Nederlandse innovaties zijn de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Bluetooth en Wifi. Daar mag Nederland trots op zijn, maar belangrijker is volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dat er in ons land meer bedrijvigheid ontstaat en blijft.

 

Rapport downloaden

Download hier het NL Next Level-rapport 'Investeren in een Digitale Kwantumsprong'.
Lees hier het gehele persbericht.