Internationale vrouwendag: 'Doorbreek deeltijdcultuur'

08-03-2019

'Het aantal werkende vrouwen is in iets meer dan 30 jaar verdubbeld. De kunst is nu alleen de ontstane 'deeltijdcultuur' te doorbreken. We moeten zorgen dat we gaan naar een echt inclusieve samenleving met meer vrouwen aan de top, meer werkuren, hoogwaardige kinderopvang en meer vrouwen in de techniek en andere traditionele mannenbolwerken.'

 

Internationale vrouwendag

Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vrijdag tijdens Internationale Vrouwendag op een symposium van het Women Economic Forum (WEF) en verschillende andere organisaties. De Boer pleitte in zijn bijdrage voor het verder optimaliseren van verlofregelingen voor mannen en vrouwen in het eerste geboortejaar. Zo is het belangrijk om het nemen van betaald verlof te stimuleren. Vooral in de eerste periode na de geboorte van een kind maken ouders namelijk vaak keuzes voor werk- en zorgpatronen die vaak zo blijven tijdens de verdere carrière van veel mensen. Ook pleit De Boer voor betere schooltijden en betere aansluiting van school en kinderopvang én verhoging van de capaciteit.

 

Topvrouwen

Via de Stichting Topvrouwen maakt VNO-NCW zich al enkele jaren keihard voor de benoeming van meer topvrouwen in de boardrooms. 'Dit gaat alleen veel en veel te langzaam', aldus De Boer. 'Ook hier moeten we die cultuur aanpassen, want anders keert de wal het schip en gaat de overheid het regelen met quota. Dat zou het grootste zwaktebod zijn wat je je kan bedenken. Laten we dit in vredesnaam op eigen kracht veranderen want diversiteit loont. Die som hoeven we niet meer voor te rekenen, want die kun je teruglezen in elk onderzoek.'