Hans de Boer: 'Geef jongeren een tweede kans'

04-12-2018

‘Er moet op de arbeidsmarkt een ‘tweede kans-autoriteit’ komen die helpt voorkomen dat jongeren al vroeg op achterstand raken op de arbeidsmarkt.’ Daarvoor pleitte Hans de Boer gisteren op een congres voor arbeidsmarktonderzoekers van het GAK. De oprichting van een dergelijke ‘autoriteit’ past volgens De Boer bij de wens van het kabinet om te zorgen dat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan krijgt voor na zijn 18e.

 

Verkeerde start

Een grote groep jongeren maakt nog altijd een verkeerde start op de arbeidsmarkt en raakt vervolgens uit beeld van allerlei instanties. Voor jongeren zelf is het in die gevallen lastig dan weer de weg terug te vinden. Ook zijn veel instrumenten die hen daarbij moeten helpen erg versnipperd. Een nieuwe ‘tweede kans-autoriteit’ zou zich specifiek en direct op deze groep moeten richten. Bijvoorbeeld met extra onderwijs of door te kijken met het bedrijfsleven hoe deze jongeren toch adequate startkwalificaties kunnen krijgen. Ook een ‘School of the nation concept’, waarbij jongeren in 2 tot 4 jaar een vak leren bij defensie en daarna het bedrijfsleven ingaan, kan hierin een rol spelen.

 

Competentiepaspoort

De nieuwe autoriteit moet er verder volgens De Boer op toezien dat een modern competentiepaspoort wordt ingevoerd dat betrouwbaar blijft en dat de competenties van de jongeren goed en eerlijk beschrijft. Een enkel klein foutje mag bijvoorbeeld niet tot een diepe kras in het paspoort leiden en de nieuwe autoriteit kan hierin een rol spelen. Het competentiepaspoort moet verder het gebruiksgemak hebben van een moderne app en helpen om op eenvoudige wijze opdrachten of een eerste baan te krijgen. 

 

De Boer pleitte tijdens het symposium verder voor arbeidsmarktonderzoek dat beter kijkt naar de praktijk van het ondernemen en reality checks en minder naar de ‘Haagse’ beleidskaders.