'Groene waterstof als motor voor groei en vergroening'

01-06-2018

'De ontwikkeling van groene waterstof moet een belangrijke rol krijgen in het komende Klimaatakkoord en ook in het buitenlands beleid.' Die oproep deed Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vrijdag tijdens de conferentie Nederland Waterstofland. Dankzij groene waterstof kan windenergie opslagen worden en worden gebruikt op elk moment dat het uitkomt. Daarnaast kan waterstof ons minder afhankelijk maken van Russisch gas en biedt het kansen voor Noord-Afrika.

 

Waterstofcoalitie

Tijdens de conferentie overhandigden meer dan 20 organisaties het Groene Waterstofmanifest aan Minister Wiebes. Dit manifest bevat concrete voorstellen om te zorgen dat waterstof snel goedkoper wordt, net als eerder 'wind op zee'. Die plannen moeten een prominente plek krijgen in het Klimaatakkoord. Lees alles over het Manifest en de coalitie (pdf).

 

Nederland waterstofland

Hans de Boer: 'Waterstof is in opkomst. Juist Nederland heeft als delta een unieke uitgangspositie om waterstof te gaan gebruiken en koploper te worden bij de ontwikkeling en toepassing ervan. Zo kunnen we onze gasnetten (her)gebruiken. Ook hebben we steeds meer windparken op zee voor de productie van groene waterstof. We kunnen waterstof gebruiken om onze industrie te verduurzamen, net als onze mobiliteit. We rijden straks niet alleen elektrisch, maar ook op schone waterstof.'

 

Kansen voor Nederland en Afrika

Volgens De Boer biedt groene waterstof overigens niet alleen voor Nederland kansen, maar juist ook voor Noord-Afrika, waar zonnestroom omgezet kan worden in waterstof dat via bestaande gasleidingen eenvoudig naar Europa kan. 'Zo snijdt het mes aan twee kanten. Groei en energie in Noord-Afrika en Europa minder afhankelijk van Russisch gas. Ook kan dit een invulling zijn van het 'Marshall' plan voor Afrika waarover gesproken wordt, waardoor we mensen ter plekke perspectief en kansen bieden.'

 

Animatie en infographic

Ondernemers willen met de overheid werken aan een duurzame en vooral aantrekkelijke toekomst. Zie onderstaande animatie hoe dat zou kunnen. Bijgaande infographic vat het filmpje kort samen.

 

 


(klik op de afbeelding voor een grote versie)