'Goed dat roc's zich profileren'

27-11-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover de aangekondigde koers van minister Bussemaker om roc's voor middelbaar beroepsonderwijs zich meer te laten profileren met herkenbare colleges. Voor het (regionale) bedrijfsleven is dit een goede ontwikkeling, aldus de twee ondernemingsorganisaties, mits de concentratie gebeurt per sector. Dat kan resulteren in bijvoorbeeld een Techniekcollege of een Zorgcollege.

De beide ondernemingsorganisaties zijn positief over de profileringsplannen voor mbo-scholen en wijzen op ervaringen met de vorming van een Techniekcollege in Rotterdam. Daar hebben branches en regionale bedrijven enthousiast op dit initiatief gereageerd en is al een samenwerkingsovereenkomst tussen onderwijs en bedrijfsleven afgesloten. Ook geeft deze structuur meer mogelijkheden voor een sectorale beroepskolom met goed afgestemde doorstroommogelijkheden voor studenten van vmbo naar mbo en hbo.

Doorstroming
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland biedt een intensievere samenwerking tussen vmbo, mbo, hbo (inclusief Associate Degree) en het bedrijfsleven in een sector meer kansen voor studenten en het afnemend werkveld. Daardoor kunnen soepel op elkaar aansluitende leerwegen beter gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De concentratie van opleidingen binnen een sector in een kleinschaliger mbo-college vergroot volgens VNO-NCW en MKB-Nederlandde duidelijkheid voor bedrijven, studenten en ouders. Het geeft volgens hen ook betere garanties voor een aanbod aan opleidingen waar in de regio behoefte aan is.