Goed dat EU eindelijk als blok gaat werken aan AI

07-12-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de EU eindelijk als blok gaat werken aan kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI). Het is nu noodzakelijk om snel met een Nederlandste strategie te komen die voortborduurt op het European Coordinated Plan for Artificial Intelligence, inzet op de Nederlandse expertise en gebruik maakt van de nu beschikbaar gestelde stimuleringsfondsen.

 

Wereldleider in verantwoorde AI

Wereldwijd worden er miljarden geïnvesteerd in AI. Vooral de VS en China zijn al ver. Nu gaat de EU ook actief - en fors - als Europees blok aan de slag. Europa wil volgens de vandaag gepresenteerde EU-strategie een wereldleider worden in het ontwikkelen en inzetten van verantwoorde AI en hiermee de koers van de technologie bepalen: kunstmatige intelligentie met de mens centraal.

 

Balans tussen economie en ethiek

De strategie zoekt de balans tussen concurrentiekracht, sociaaleconomische vraagstukken én ethische aspecten. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen politici op ervoor te waken dat er door onbegrip of onrealistische doemscenario’s een dempende deken van ethiek over AI gegooid wordt, die onnodige belemmeringen voor ontwikkeling en implementatie opwerpt. Ethische aspecten kunnen immers afgeleid worden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en beleidskaders dienen vooral duidelijkheid te verschaffen.

 

Inzetten op Nederlandse specialismen

Nu is het ook tijd voor een Nederlandse strategie, met een duidelijk inzet op de onderscheidende krachten Nederland en die aansluiting zoekt bij de Europese agenda, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties constateren dat naar aanleiding van hun AINED initiatief (Nationale Strategie Artificial Intelligence, AI voor Nederland) al eerste stappen zijn gezet.