'Goed dat doelgroepbeoordeling wordt verruimd in Participatiewet'

03-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede zaak dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de criteria van de Participatiewet wil verruimen. Hierdoor vallen geen mensen tussen wal en schip als zij tot doelgroep behoren en kunnen werkgevers makkelijker voldoen aan verplichtingen die uit de wet voortvloeien. In de periode tot 2026 moet het bedrijfsleven 100.000 banen creëren. 

Gedetacheerden
Klijnsma heeft na overleg met onder meer de ondernemingsorganisaties besloten dat mensen die door de sociale werkbedrijven bij reguliere bedrijven zijn gedetacheerd, meetellen in het streven naar die 100.000 banen. Dat geldt ook voor mensen die met begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. VNO-NCW en MKB-Nederland hadden hier eerder om gevraagd. 

Inkoop van diensten
De staatssecretaris staat ook positief tegenover het meetellen van de inkoop van diensten door bedrijven. Met de uitvoeringsorganisaties zal worden bekeken hoe deze maatregel met de minste lasten kan worden doorgevoerd. De uitkomst daarvan wordt in de zomer verwacht. Voor de genoemde wijzigingen is een wetswijziging nodig.