'Goed cijfer geschillencommissies rechtvaardigt subsidie'

21-06-2018

Geschillencommissies zijn duidelijk een goede en waardevolle toevoeging aan ons rechtssysteem. Die conclusie staat te lezen in een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) met een evaluatie van de Stichting Geschillencommissies (DSG). Daarom moet het stelsel van geschillencommissie structureels ondersteund blijven met subsidies, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Toegevoegde waarde geschillencommissies

Uit het rapport blijkt duidelijk de toegevoegde waarde en kwaliteit van de geschillencommissies. Daarom roepen VNO-NCW en MKB-Nederland minister Dekker op het stelsel structureel te ondersteunen met een subsidie. Het bedrijfsleven betaalt op dit moment al meer dan 80 procent. De minister is op voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen gevraagd om nog voor het zomerreces per brief te reageren op het WODC-onderzoek en eindelijk duidelijkheid te verschaffen over de subsidie.

 

Beste ter wereld

Het Nederlandse stelsel van alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten is het beste ter wereld en dat rechtvaardigt een bijdrage van de overheid. Dat vindt ook de SER. De geschillencommissies zijn voor consumenten met klachten een laagdrempelig en goedkoper alternatief voor de gang naar de rechter. Het verdwijnen van de commissies, die bindende uitspraken doen, staat volgens VNO-NCW en MKB-Nederland haaks op het kabinetsbeleid om problemen buiten de rechtszaal om op te lossen en zo een hoge mate van consumentenbescherming te bieden.