'Generatietoets moet jongeren beschermen tegen tweedeling'

30-08-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen de oproep van het SER Jongerenplatform aan het kabinet om onderzoek te doen naar de invoering van een generatietoets. Zo'n toets zou moeten voorkomen dat stapeling van beleid jongeren onevenredig treft. Vooraf moet dan duidelijk zijn wat het effect van nieuwe maatregelen is op deze groep.

Het SER Jongerenplatform heeft vrijdag een verkennend onderzoek uitgebracht over de kansen en belemmeringen die jongeren in Nederland op hun pad tegenkomen. Daaruit blijkt onder meer dat jongeren trager een zelfstandig bestaan (kunnen) opbouwen dan voorheen.

 

Zorgen

Nederlandse jongeren hebben goede perspectieven, met goed onderwijs en kansen op een baan, aldus het SER Jongerenplatform, en veel jongeren grijpen de kansen die ontwikkelingen hen bieden. Maar er zijn ook zorgen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid, niet iedereen vindt werk werk dat genoeg oplevert, betaalbare starterswoningen zijn schaars en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten.
Daarbij tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Het hebben van een eigen sociaal netwerk blijkt een belangrijke hulpbron, maar wie daar niet over beschikt, heeft het veel moeilijker.

 

Aanbevelingen

Het SER Jongerenplatform doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Zo pleiten de jongeren onder meer voor een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het sociaal leenstelsel. Die gevolgen gaan niet alleen over de financiële positie van jongeren tijdens hun studietijd, maar ook over de vervolgstappen in hun leven. Juist omdat de gevolgen van het leenstelsel verstrekkend zijn, moeten ze goed in beeld worden gebracht, aldus het Jongerenplatform.