'Geen voorstander van koppelen discriminatie aan Aanbestedingswet'

17-11-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de aandacht van minister Asscher voor het tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Hoewel het aantal zaken dat voorkomt bij het College voor Rechten van de Mens daalt, is elke zaak één teveel.

 

Schade

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn echter geen voorstander van het idee van minister Asscher voor verruiming van de uitsluitingsgronden in de Aanbestedingswet wegens aantoonbare arbeidsmarktdiscriminatie en daarbij ook te kijken naar een grotere rol voor de Inspectie SZW en het College voor de Rechten van de Mens. Bedrijven uitsluiten van aanbestedingen kan leiden tot grote bedrijfseconomische schade en ook tot werkloosheid van werknemers. Bovendien is het in de oordelen van het College niet altijd duidelijk of het een overtreding betreft door het bedrijf of door een individuele werknemer.

 

Buitenproportioneel

Deze maatregel kan buitenproportioneel uitwerken. Een onderneming heeft vaak al maatregelen genomen of is al bestraft door rechter als een zaak bij het College wordt behandeld. Bovendien is in jaarverslagen van het college een dalende trend zichtbaar. Vorig jaar ging het om 84 bedrijven, op de anderhalf miljoen die Nederland telt. Veel bedrijven nemen bovendien zelf maatregelen.

 

Diversiteitscharter

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het diversiteitscharter dat Asscher voorstelt. Dat past in de lijn om bewust en onbewuste vooroordelen bespreekbaar te maken binnen bedrijven en organisaties. De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat diversiteit in het personeelsbestand wordt verbonden met het bedrijfsbelang. Dat maakt diversiteitsbeleid duurzaam en daarmee stimulerender voor ondernemers dan opgelegde wetgeving.

 

Innovatie

Veel bedrijven begrijpen hoe belangrijk diversiteit is voor het functioneren van hun onderneming. Bedrijven met een divers personeelsbestand – in bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, afkomst – presteren aanmerkelijk beter dan concurrenten. Pluriformiteit in  professioneel, sociaal en etnisch opzicht zorgt ervoor dat er binnen de organisatie verschillende oplossingen en ideeën naar voren komen. Dat zorgt bovendien voor innovatie.