‘Geen probleem met inschakelen bedrijfsarts na zes weken’

13-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de werkgeversverplichting om na zes weken ziekte van een werknemer een bedrijfsarts in te schakelen, niet ‘onnodig’ of ‘te snel’, zoals dagblad Trouw vanochtend schrijft. De krant besteedt op de voorpagina aandacht aan het pamflet ‘Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap’, dat VNO-NCW en MKB-Nederland vorige week naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

 

Onhandig

Met het pamflet kaarten de ondernemingsorganisaties onder andere aan dat werkgevers – die vanaf de eerste dag verantwoordelijk zijn voor re-integratie en herstel van zieke werknemers naar de werkvloer – in de eerste zes weken de zieke werknemer niet mogen vragen naar zijn functionele mogelijkheden en beperkingen, dus bijvoorbeeld of de werknemer kan zitten of staan of zich kan concentreren. Dat is op zijn minst onhandig, aangezien de werkgever geacht wordt aanpassingen te doen aan de werkplek en de werkzaamheden van hun re-integrerende werknemer. Alleen de bedrijfsarts mag dit soort vragen stellen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bedrijfsarts

Maar om die bedrijfsarts al in de eerste zes weken te moeten inschakelen, dát vinden VNO-NCW en MKB-Nederland onnodig en te snel. Vanzelfsprekend moet die mogelijkheid er wel blijven in situaties die daarom vragen. In het pamflet geven VNO-NCW en MKB-Nederland nog een aantal voorbeelden van hoe werkgevers in een onmogelijke spagaat zitten tussen sociale wetgeving en de opvattingen van de privacytoezichthouder. Tegen de verplichting om de bedrijfsarts ná zes weken in te schakelen, hebben de werkgevers dus geen bezwaar.

 

Update 14 maart:

Vandaag bericht Trouw opnieuw feitelijk onjuist over het Standpunt van VNO-NCW en MKB-Nederland. Trouw legt de ondernemingsorganisaties in de mond dat 'werkgever en werknemer over het algemeen prima in staat zijn onderling afspraken te maken over diagnose of behandeling zonder tussenkomst van de bedrijfsarts'. In het pamflet staat juist dat werkgever en werknemer afspraken kunnen maken zonder te spreken over diagnose of behandeling. Spreken over diagnose of behandeling is – zo vinden de ondernemingsorganisaties ook – niet aan de werkgever. Zij betreuren het dan ook dat hierover commotie is ontstaan en vragen op dit punt het pamflet als bron aan te houden, niet de berichtgeving in Trouw.