'Geen mobiele brigades arbeidsinspectie'

28-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het instellen van mobiele brigades van de arbeidsinspectie ongewenst. Daarmee reageren zij op een voorstel van de FNV op Workers Memorial Day. Mobiele brigades moeten net zo snel kunnen uitrukken als de brandweer. De ondernemingsorganisaties vinden het veel belangrijker om arbeidsrisico's per sector te bespreken in overleg tussen werkgevers en vakbonden. 

Verantwoordelijkheid
De FNV wil dat mobiele brigades bij ongevallen op de werkvloer kunnen uitrukken en werknemers meteen kunnen horen, zonder eerst contact te hebben met de werkgever. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat niet de juiste aanpak. 'Op bedrijfsniveau ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever. Die moet in staat worden gesteld die verantwoordelijkheid te nemen. Op brancheniveau komen werkgevers en vakbonden gezamenlijk maatregelen overeen om aan het doel van de wet te kunnen voldoen.' 

Rol bedrijfsarts
Het is de taak van de bedrijfsarts om melding te doen van beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dat moet de bedrijfsarts ook melden aan de werkgever. 'Het beste is natuurlijk om beroepsziekten te voorkomen en eerder maatregelen te nemen', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.