'Geef Nederlandse bedrijven responstijd bij vijandige overnames'

30-03-2017

Overnames zijn 'all in the game' onder normale omstandigheden en onder open en evenwichtige internationale marktverhoudingen. Maar daarvan is momenteel geen sprake, stelt VNO-NCW. In een brandbrief aan de informateur dringt VNO-NCW aan op een wettelijk vastgelegde 'adequate responstijd' voor ondernemingen in dit soort situaties.

 

Juist nu

De beschermingsverantwoordelijkheid moet blijven liggen bij bedrijven zelf, maar er zijn drie redenen waarom wettelijke bijsturing van Nederlandse belangen juist nu gerechtvaardigd is, stelt VNO-NCW. Ten eerste wordt de euro kunstmatig laag gehouden door de ECB, waardoor Nederlandse ondernemingen goedkoop zijn. Ten tweede zijn er steeds meer bedrijven in Europa op overnamepad, terwijl hun thuislanden de grenzen dichthouden voor internationale investeringen. En ten slotte zal de America First-politiek van Trump, en dan vooral de voorgenomen belastinghervorming, groot effect hebben op het vestigingsklimaat van bedrijven.

 

Vestigingsklimaat moet topprioriteit krijgen

Om deze redenen is het ook van groot belang dat een nieuw kabinet ons vestigingsklimaat tot topprioriteit maakt. Om dat te bewerkstelligen moet Nederland, volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, niet uit de pas lopen met de winst- en dividendbelasting. Beperken van de 30%-regeling komt het vestigingsklimaat niet ten goede. Extra nationale regels bovenop Europese regels moeten worden geschrapt. En de zeer effectieve combinatie van de WSBO en de innovatiebox moeten we zeker handhaven. De Boer wijst tevens op het belang van meer internationale scholen en het voorkomen van een claimcultuur.