G32 steunt NL Next Level-oproep over bruisende steden

25-10-2016

De G32 steunt de oproep van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland om krachtig in te zetten op bruisende, vitale steden en dorpen. Dat laat het netwerk van (inmiddels 37) grote en middelgrote steden vandaag weten, daags na de NL Next Level-discussiebijeenkomst 'Laat stad en land bruisen' in Den Haag. De ondernemingsorganisaties zijn blij met deze steunbetuiging.

Hoopgevend
'Verheugend en hoopgevend is dat VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland, evenals de G32, pleiten voor een betere samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies via bestuurlijke afspraken. Daarbij kiest de G32 primair een gezamenlijke strategische agenda met meer ruimte voor de steden en stedelijke regio', aldus de G32 in een persbericht.

Meedenken van het rijk
'Brede stedelijke coalities maken plannen die passen bij het DNA van stad en regio. Van de landelijke overheid verwachten we een regierol die het beste uit de regio's boven laat komen. Belangrijk daarin: meedenken van het rijk, aanspreekpunten bij het rijk, doorbreken verkokering, experimenteerruimte. De steun voor versterking van de regio's wordt steeds groter. In onze ogen kan de nieuwe regeringscoalitie daar niet omheen,' voegt Willemien Vreugdenhil, voorzitter van de pijler Economie en Werk van de G32, daaraan toe.

Volgende kabinet
Ook de ondernemingsorganisaties vinden dat het volgende kabinet in samenwerking met ondernemers, lagere overheden en andere stakeholders krachtig moet inzetten op bruisende, vitale steden en dorpen. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland pleiten er in de gezamenlijke campagne NL Next Level voor om daarvoor één bewindspersoon (een minister of staatssecretaris) in het volgende kabinet verantwoordelijk te maken.

Transformatiefonds
In NL Next Level wordt ook voor een transformatiefonds van het rijk gepleit. Dat kan namelijk zorgen voor de nodige cofinanciering van investeringen, zodat gemeenten niet alleen op nieuwbouw gefocust zijn (wat hen geld oplevert), maar ook op herinrichting. Want dat levert een leefbare, bruisende stad op.

Meer informatie
Meer informatie in het persbericht van de G32. Meer over het NL Next Level-plan 'Laat stad en land bruisen' op de campagnesite.