Frans Timmermans: 'Veel meer geld voor onderwijs'

08-02-2016

Bevolkingsgroepen groeien uit elkaar. Politiek en bedrijfsleven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verschillen te verkleinen. Dat pleidooi hield Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie zaterdag tijdens de Bilderbergconferentie van VNO-NCW. In een interview met ForumVideo noemt hij individualisering en afnemende sociale mobiliteit als belangrijke oorzaken. 'De economie is steeds vaker ingedeeld langs opleidingsniveaus, waardoor mensen elkaar op kantoor of in de fabriek niet meer zoveel tegenkomen als vroeger.'

Opbouwen van burgerschap
Met name het onderwijs heeft hier een rol, aldus Timmermans. 'Het is een van de weinige plekken in de samenleving waar iedereen elkaar nog tegenkomt, van hoog tot laag, en van welke cultuur ook.' Er moet daarom extra geïnvesteerd worden in het opbouwen van burgerschap in het onderwijs. 'Dat mensen weten hoe we ons collectief gedragen daar waar we elkaar tegenkomen.' Ook mogen er in Europa geen kinderen meer van school gaan zonder dat ze de taal heel goed beheersen, aldus Timmermans.

Tegengeluid
De politiek moet deze verantwoordelijkheid niet afschuiven, maar durven delen met het maatschappelijk middenveld. 'Daar zijn we in Nederland altijd zo goed in geweest.' De politiek moet niet bang zijn om een tegengeluid te laten horen: 'Als je mensen naar de mond praat, gaan ze je steeds minder geloven.'

Gezond eigenbelang
Ook de ondernemer heeft een rol. 'Een ondernemer moet wel een open oog houden voor maatschappelijke ontwikkelingen en er mede vorm aan geven. Anders zal de ondernemer er ook zelf last van ondervinden.' Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is ook gezond eigenbelang, vindt Timmermans. 'Geef talent de kans en we zullen versteld staan.'