Forum-onderzoek: OZB steeds vaker uit bedrijfskas

08-02-2017

Bedrijven krijgen vaker een sterkere verhoging van de onroerendezaakbelasting dan de ‘gewone burger’. Dat blijkt uit onderzoek van opinieblad Forum, dat de OZB-ontwikkelingen in 20 grote en kleine gemeenten onderzocht. Een steeds groter deel van de gemeentebegroting wordt zo door bedrijven betaald. De gemiddelde stijging van de OZB-aanslag in euro’s bedraagt in de onderzochte gemeenten dit jaar 2,35 procent ten opzichte van vorig jaar. 

 

De onroerendezaakbelasting is een van de weinige middelen die gemeenten hebben om eigen inkomsten te genereren. Hoe ze hun tarief berekenen, mogen gemeenten voor een groot deel zelf weten. Wie de verschillende begrotingen leest, ziet een scala aan varianten die in de gemeentehuizen wordt gebruikt. Zo laat de gemeente Tilburg de stijging afhangen van de stijging van het bruto binnenlands product (0,9 procent). Andere gemeenten hebben vastgelegd dat het tarief een collegeperiode hetzelfde blijft of juist altijd met een x-bedrag wordt verhoogd. Minister Plasterk heeft de maximale gemiddelde tariefstijging van de OZB voor dit jaar op 1,97 procent gesteld. Maar in het Forum-onderzoek bedraagt die stijging voor bedrijfspanden ruim 3,5 procent.

 

Minder is meer

Opvallende ontwikkeling: sommige gemeenten leggen de rekening liever neer bij ondernemers dan bij hun inwoners. Neem Breda waar dat expliciet in het college-akkoord is afgesproken. Woningbezitters gaan in vier jaar een procent of 4 minder betalen, ondernemers betalen in die periode 5 procent méér. Steeds meer gemeenten compenseren een mogelijke inkomstendip in de OZB door leegstand van winkel- en kantoorpanden door het gebruikersdeel van de OZB (dat normaal gesproken door de huurder wordt betaald) geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar de eigenaren van de panden. De OZB wordt zo een boete-instrument voor leegstand.

 

Lager, laagst

Gaat er dan niets goed? Jawel. In Utrecht gaat de gemiddelde aanslag in euro’s enorm omlaag (- 12 procent). En er zijn ook andere gemeenten die zich inhouden. Daaronder Amsterdam. De hoofdstad heeft niet alleen opvallend lage tarieven, maar is voor inkomsten ook niet erg afhankelijk van de OZB-opbrengst. De reden: Amsterdam heeft veel winstgevende leningen en deelnemingen, zoals een belang van 25 procent in Schiphol, waaruit ze rente en dividend ontvangt.