‘Faciliteer innovatieve programma’s voor revolutie in duurzaamheid’

22-09-2017

‘De klassieke beleidsbenadering van economen miskent dat sprake is van een verandering van tijdperk en maakt de transitie ook nog eens politiek en maatschappelijke kwetsbaar.’ Dat zei Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW tijdens het Springtij Forum op Terschelling. ‘Behalve ‘marktfalen’ is er ook zoiets als ‘transformatie-falen’.’

 

Ambitieuze beslissers

Op het Springtij Forum komen jaarlijks 500 ambitieuze beslissers uit het bedrijfsleven, vooraanstaande wetenschappers, NGO’s, overheden, consumenten en burgers bij elkaar. Zij praten dan over de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie.

 

Kleine stappen

‘De energietransitie is net zoals de digitale transitie een transformatie naar een nieuw tijdperk : een systeemverandering met nieuwe gedragingen’, zei Oudshoorn. ‘Daar kom je niet met een politiek van overheidsregulering van gedrag in het bestaande systeem. Toch doen we het zo, we weten niet beter. Planbureaus berekenen met schijnexactheid en met modelberekeningen, gebaseerd op de gedragseffecten van beleid van het verleden, hoe meer CO2-reductie is te halen. Daarin kan per definitie geen rekening worden gehouden met de disruptieve innovaties van een nieuw tijdperk. Het is een beetje door de achteruitkijkspiegel naar de toekomst kijken. En het is het beleid van de kleine stappen vanwege de politieke haalbaarheid.’

 

Innovatieve markt

Oudshoorn pleitte voor een revolutionaire benadering met investeringen in flagship programma’s en projecten, die zich kenmerken door grote sprongen naar het nieuwe tijdperk. Met een overheid die kaders stelt en maximaal faciliteert en versnelt, door mee-te-investeren om risico’s te reduceren. ‘Een lerende aanpak: elke volgende investeringsronde het steeds beter doen’, aldus Oudshoorn. ‘Niet vanuit ivoren beleidstorens met schijnzekerheden aangeleverd door planbureaus. Maar met een innovatieve markt gedreven aanpak. Zoals de New Yorkse burgemeester Rudolph Giuliani indertijd tegen zijn politiekorps zei : ‘We make it a policy, if it works’.’

 

 Klik hier naar het NL Next Level-programma van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland en lees meer over hun toekomstvisie