Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden 

26-03-2020

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, worden de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen vanaf donderdag verruimd. Deze en andere maatregelen werden bekendgemaakt door minister Kaag van Buitenlandse Handel na een door VNO-NCW en MKB-Nederland opgezette conference call met internationaal opererende bedrijven en branches over hun problemen als gevolg van de coronacrisis.

 

Protectionisme tegengaan

Overheid en bedrijfsleven hebben verder afgesproken om in Europees verband te werken aan het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen), een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU, en soepel verkeer van arbeidsmigranten. Daarnaast moeten de internationale vervoersstromen zoveel mogelijk opengehouden worden, en de financiële middelen die er beschikbaar komen maximaal worden benut.  Alle maatregelen krijgen een plek in een nieuw actieplan dat nu wordt uitgewerkt. 

 

Eendracht

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer noemde de verruiming van de mogelijkheden voor exportkredietverzekering ‘zeer gewenst. De economische gevolgen van de coronacrisis bestrijd je niet via nationalistisch isolationisme, maar juist door internationaal gecoördineerd op te blijven treden. Het motto ‘Eendracht en daadkracht’ geldt ook hier.’