‘Extra geld technische studies goede stap, maar meer nodig’

16-05-2019

Goed dat geadviseerd wordt om meer geld naar bèta-technische studies te schuiven, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het advies van de commissie Van Rijn. ‘Er zijn structureel extra investeringen nodig om het hoger onderwijs op hoog niveau te houden.’

 

Meer naar behoefte

De ondernemingsorganisaties zijn het eens met het advies van de commissie dat bij de bekostiging van het onderwijs minder naar studentenaantallen moet worden gekeken en meer naar de toekomstige behoefte in de maatschappij aan het type studenten. ‘Nu al leiden problemen in de bekostiging tot studentenstops en hoge werkdruk, onder meer bij technische opleidingen.’

 

Gevolgen voor onderzoek

Daarnaast moet bij de voorgestelde verschuiving van onderzoeksgelden goed worden gekeken naar de gevolgen voor het bèta-technisch onderzoek, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Een voorbeeld daarvan is de 100 miljoen euro voor publiek-private samenwerking in het kader van de topsectoren. 'Daar mag niet aan worden getornd.'