'Extra eisen van Europees Parlement aan arbeidscontracten slecht idee'

13-11-2018

Flinke extra administratieve lasten als het gaat om kleine of flexibele contracten. Daar dreigen ondernemers mee opgezadeld te worden door het Europees Parlement. Een buitengewoon slecht idee, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. In een brief aan de Nederlandse EP-leden hebben ze hun bezorgdheid hierover vandaag geuit.

 

Europese richtlijn

De extra administratieve lasten die ondernemers boven het hoofd hangen, zijn een gevolg van amendementen die het Europees Parlement heeft ingediend. Deze extra eisen om de flexibiliteit in arbeidscontracten te beperken, dreigen terecht te komen in de Europese richtlijn Transparent and Predictable Working Conditions.

 

Extra informatie verstrekken

Volgens de voorstellen van het Europees Parlement moeten werkgevers al vanaf de eerste dag dat een nieuwe werknemer begint heel veel extra informatie verstrekken over de specifieke arbeidsrelatie. Ook wil het Parlement een Europese definitie van werknemers gaan hanteren. 'Daardoor worden freelancers als werknemers bestempeld in het arbeidsrecht en wordt ze het ondernemen onmogelijk gemaakt', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Minimum aantal uren garanderen

Verder wordt tijdelijk werk volgens de nieuwe plannen moeilijker gemaakt doordat ondernemers een minimum aantal uren moeten gaan garanderen. 'Geen doen in de praktijk voor veel sectoren', stellen de ondernemingsorganisaties. 'Denk aan tijdelijk werk in de horeca, de schoonmaak of de zorg.'  

 

Administratieve lasten voor mkb te groot

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet de definitie van werknemers aan de individuele EU-lidstaten worden overgelaten. Ook noemen ze de administratieve lasten van de plannen van het Europees Parlement buitenproportioneel, met name voor het mkb. ‘Hier moeten dan ook aanpassingen op komen,’ aldus de ondernemingsorganisaties.