‘Expatregeling goed voor de schatkist, bedrijven en aantrekken talent’

13-06-2017

De 30 procent-regeling voor expats in Nederland is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven en goed voor de schatkist. Er is dus alle reden om de regeling te handhaven. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een evaluatie van de regeling door het kabinet.

  

Schaarse expertise

De 30 procent-regeling houdt in dat Nederlandse bedrijven hun buitenlandse werknemers een onbelaste forfaitaire vergoeding van 30 procent van het loon mogen geven met het oog op de extra kosten die zij maken voor hun verblijf in Nederland. Het gaat om in totaal meer dan 56.000 veelal hoogopgeleide werknemers met een expertise die hier schaars of niet aanwezig is. Er is geen indicatie dat de regeling tot verdringing van Nederlandse arbeidskrachten leidt.

 

Goed voor vestigingsklimaat

De regeling draagt bij aan het vestigingsklimaat in Nederland. Dat speelt met name voor internationaal georiënteerde bedrijven die arbeidsintensief zijn en hoogwaardige arbeid bieden. Te denken valt aan hoofdkantoren, ict-bedrijven en onderzoek en ontwikkeling. Volgens de onderzoekers is de regeling eenvoudig, transparant en voorspelbaar, en zorgt deze voor lagere administratieve lasten voor werkgevers en werknemers.

 

Opbrengst hoger

Net als wat VNO-NCW en MKB-Nederland al eerder hebben benadrukt, blijken de maatschappelijke baten groter dan wat de regeling de schatkist kost. Daarmee maakt de regeling onderdeel uit van het fiscale stelsel dat van belang is voor de Nederlandse kenniseconomie, en gehandhaafd moet blijven. Zeker nu andere landen vergelijkbare regelingen invoeren, neemt het belang om talent aan te trekken alleen maar toe. Ook met het oog op de Brexit en de ontwikkelingen in Amerika, aldus de ondernemingsorganisaties.