Europese werkgevers vinden euroscepsis zorgelijk: 'Meer vrijhandel nodig'

23-05-2016

Europese werkgevers maken zich zorgen om het negatieve sentiment over de Europese Unie. Het draagvlak lijkt af te nemen, terwijl de EU zich nu juist als machtsblok moet opstellen. Zij kwamen afgelopen week bijeen, ter gelegenheid van het Nederlands EU-voorzitterschap. 'Veel zaken kunnen nationale overheden beter zelf, maar als de VS en Europa er -bijvoorbeeld met TTIP- niet samen uitkomen, bepaalt China straks hoe die normen eruit zien.'

Minder handelsbarrières
'De economische groei is 2 procent. Niet fantastisch, maar zeker niet slecht', aldus Business Europe-voorzitter Emma Marcegaglia. Volgens haar willen werkgevers meer investeren om groei en banen te creëren. 'Daarvoor zijn minder handelsbarrières en is meer vrije handel nodig. Maar over dat laatste hangt een negatieve bijklank.'
Europese werkgevers geloven in een verenigd Europa en zijn dus juist bezorgd over het afbrokkelend draagvlak. 'Het is makkelijker om gehoord te worden als je als NGO iets populistisch roept (over de chloorkip, red.). Maar kom met feiten in plaats van te zeggen dat iets tegen onze cultuur of tegen onze standaarden is. Als de VS en Europa er niet samen uitkomen met TTIP, bepaalt China straks hoe die normen eruit zien,' aldus de voorzitter van de Europese werkgeverskoepel.

Minder afhankelijk Rusland
Ook Hans de Boer benadrukt het belang van 'Europa'. 'De samenwerking is opgezet om vrede en welvaart te brengen. Dat hebben we bereikt. Het concept heeft dus gewerkt.' Maar af is de EU niet benadrukken de werkgevers. Marcegaglia: 'Er zijn terreinen waar er meer eenheid nodig is, bijvoorbeeld de digitale markt en de energiemarkt. Als we Spaanse zonne-energie in heel Europa kunnen gebruiken, zijn we minder afhankelijk van Rusland en Libië'.

Veel beter communiceren
Hans de Boer van VNO-NCW vindt dat ook ondernemers het belang van Europa beter moeten uitleggen. Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste handelspartners van ons land. Volgens hem moeten ondernemers die nu in onzekerheid hierover leven veel beter over de gevolgen van een Brexit communiceren. 'Zeg als bedrijf gewoon: 'Een Brexit kost mij zoveel banen en zoveel omzet.' Het gaat hier niet om een speeltje, maar om het feit dat iemand straks nog een baan heeft of niet.'
Verder moet het Nederlandse kabinet er ook meer aan doen om start-ups voor ons land te behouden, stelt de Boer. 'Nooit eerder zag ik zoveel start-ups. Maar voor echte groei gaan ze naar de VS. Daar kunnen we nog wat van leren.'