'EU moet baas in eigen huis zijn'

07-11-2018

De EU moet wereldleider worden in de mondiale revoluties rond klimaat en digitalisering. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Vaste Commissie voor EU-zaken van de Tweede Kamer. Vandaag houdt die commissie een hoorzitting over de Europese Meerjarenbegroting.

 

Duidelijke keuzes om innovatie en R&D te stimuleren

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat in het EU-beleid duidelijke keuzes gemaakt moeten worden om concurrerend te blijven in de wereld. Volgens de twee organisaties heeft de EU met het Europees kaderprogramma een echt instrument in handen om innovatie, onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Maar het huidige voorstel om daar de komende zeven jaar bijna 13,5 miljard euro te steken, is volgens hen te weinig om mee te doen met de VS en China. Volgens een rapport van de Commissie zelf, is daar jaarlijks 17 miljard voor nodig.

 

EU moet baas in eigen huis zijn

De ondernemingsorganisaties zijn tevreden dat de EU meer geld uittrekt voor migratiebeleid en grensbewaking. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet de EU komende jaren laten zien dat zij baas in eigen huis is. Zij vinden dat er effectief migratiebeleid moet worden gemaakt dat voorkomt dat er onbeheersbare stromen migranten naar de EU komen en dat er tegelijkertijd voor zorgt dat de EU wel een open en naar buiten gerichte samenleving blijft. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen zich wel af of de 4 miljard euro die de Commissie daar jaarlijks voor uittrekt, voldoende is.

 

Minder afhankelijk van partners voor veiligheid

Verder zou de EU minder afhankelijk moeten worden van haar partners op het gebied van veiligheid en een sterkere stabiliserende kracht binnen en buiten de EU worden, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het meerjarenbudget wordt hiervoor sterk verhoogd, maar of de doelstellingen gehaald kunnen worden hangt ook in hoge mate af van de nationale (defensie)begrotingen in de lidstaten, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Toegang voor mkb tot EU fondsen en programma's 

Uiteindelijk zullen het vooral ondernemers zijn die de grote transities vorm zullen geven, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Toegang tot Europese programma’s en verschillende vormen van financiering moet uitvoerbaar en realistisch zijn voor het mkb. Het gaat dan onder meer om meer samenhang tussen de fondsen, minder administratieve lasten en het handhaven van de mkb-definitie. Het bedrijfsleven moet het beleid kunnen vertalen in praktische economische kansen.