'EU-budget moet komende jaren vol inzetten op innovatie'

30-08-2019

De Nederlandse regering moet bij de onderhandeling over het EU-budget 2021-2027 vol inzetten op stimuleren van innovatie. Met oog op behoud van concurrentiekracht tegenover de VS en China zou de EU daar minstens 120 miljard euro voor moeten vrijmaken. Dat vindt de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 

Regering medebepaler Brussels budget

Dit najaar onderhandelt de Nederlandse regering over het meerjarenbudget (het Meerjarig Financieel kader) tot 2027 van de EU. Haar inzet is volgens de Kenniscoalitie direct of indirect medebepalend voor de hoeveelheid geld die Brussel kan uitgegeven aan onderzoek en innovatie.

 

EU moet technologisch onafhankelijk zijn

Bedrijfsleven en kennisinstituten willen een prominentere rol voor innovatie en onderzoek in het EU-beleid. Niet alleen zorgen deze investeringen voor economische groei en werkgelegenheid, ze kunnen ook helpen om de ontwikkelingen in de VS en China bij te benen. ‘De strategische autonomie van de EU in de wereld vraagt daarom ook dat de EU op het gebied van technologie onafhankelijker en innovatief is', aldus de Kenniscoalitie in een open brief aan de Nederlandse regering.

 

Niet te veel naar traditionele programma's

De kenniscoalitie is bang dat de toegenomen euro-sceptische houding ervoor zorgt dat sommige lidstaten alleen oog hebben voor traditionele beleidsterreinen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid. ‘Een modernisering van de begroting is vereist, met een sterkere nadruk op innovatie’, schrijft de kenniscoalitie. Nederland is overigens een netto-ontvanger uit EU-innovatieprogramma’s en krijgt met 3,3 miljard euro anderhalf keer zoveel als het bijdraagt.