Erkenning dat Nederland fiscaal niet uit de pas loopt

17-04-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de commissie Ter Haar deze week onomstotelijk duidelijk heeft gemaakt dat Nederland internationaal niet uit de pas loopt met de winstbelasting. 'Ook is dankzij het rapport eens te meer duidelijk geworden dat internationaal opererende bedrijven niet minder belasting betalen dan voorheen of dan binnenlandse ondernemingen. Dit is in lijn met wat we steeds hebben betoogd,' aldus de organisaties. 

 

Positief

Positief zijn de ondernemersorganisaties verder over de aanbevelingen van de Commissie voor meer onderzoek naar de praktijk en het hartstochtelijke pleidooi van de commissie voor meer internationale samenwerking. 'Alleen internationale afspraken bij voorkeur in OESO-verband kunnen echt soelaas bieden, anders schieten we in eigen voet.'

 

Bedrijfskosten

Minder te spreken zijn de organisaties over de voorgestelde forse beperking in de aftrek van reële bedrijfskosten. 'Dit zou Nederland buiten de internationale orde plaatsen. Hiermee zou je namelijk overgaan tot belastingheffing over winsten die er in de praktijk niet zijn. Dit zal onherroepelijk een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale ondernemingen en hoofdkantoren. Het gaat hier echt niet alleen om grote concerns, ook het mkb wordt door de voorgestelde maatregelen geraakt.'

 

Coronacrisis

De ondernemersorganisaties gaan de voorstellen van de commissie komende tijd bespreken met hun leden. 'Het is daarbij van belang te realiseren dat internationale ondernemingen – van klein tot groot – op dit moment alle zeilen bij moeten zetten om door de coronacrisis te komen. We moeten bezien of, en zo ja, in hoeverre de aanbevelingen kunnen worden meegenomen in verstandig beleid om ons land door de zware mondiale recessie te loodsen.'

Daarin passen volgens de ondernemersorganisaties geen maatregelen die ertoe leiden dat Nederland definitief zijn aantrekkelijkheid voor de hoofdkantoren van grote internationale concerns verliest. 'Dat zal gevolgen hebben voor onze welvaart in brede zin. Juist grote internationale concerns hebben een enorme spin-off naar toeleveranciers, start-ups, scale-ups en vaak een heel ecosysteem van bedrijven. Dat moeten we steeds voor ogen houden bij eventueel te nemen maatregelen.'