'Eerste Kamer moet Wet open overheid beter wegen'

20-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het jammer dat de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) heeft aangenomen. De ondernemingsorganisaties zijn voorstander van transparantie over de besluitvorming van het openbaar bestuur, maar vinden dat er in deze wet nog te veel onzekerheden zitten over de omgang met vertrouwelijke gegevens. Die kunnen betrekking hebben op het bedrijfsleven, maar ook op vitale infrastructuren.  'Hopelijk houdt de Eerste Kamer daar meer rekening mee.'

Aanslagen
Als de gegevens over bijvoorbeeld de infrastructuren van energie, telecom of het drinkwater op straat komen te liggen, ontstaan veiligheidsrisico's, zeker in deze tijd van dreiging van aanslagen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast kan bedrijfsgevoelige informatie openbaar worden. Bedrijven zouden om die reden kunnen weigeren om dit soort informatie te verstrekken aan overheden. 

Ondoorgrondelijke processen
De ondernemingsorganisaties wijzen er wel op dat bedrijven zelf ook baat hebben bij transparantie, bijvoorbeeld als zij te hoop lopen tegen ondoorgrondelijke processen bij de overheid. Zij hopen dat de Eerste Kamer bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel een betere afweging maakt tussen transparantie enerzijds en bescherming van vertrouwelijke gegevens anderzijds. 

Actief en volledig
In de nieuwe wet, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt,  worden overheidsorganen  verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken,  en moeten zij een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die zij in huis hebben. Bij weigering om informatie te verstrekken, moet de reden daarvan worden uitgelegd. VNO-NCW en MKB-Nederland  maken zich ook zorgen over de kosten die gepaard gaan met het naleven van de wet voor overheid en bedrijfsleven.