Dynamische kaart helpt werkgevers bij Banenafspraak

24-12-2015

Het 100.000-banenportal heeft een dynamische overzichtskaart gepubliceerd van alle beschikbare relevante gegevens per arbeidsmarktregio. De kaart is bedoeld voor bedrijven die aan de slag willen met de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord, maar niet weten waar zij in hun regio terecht kunnen. De kaart wordt steeds  aangevuld met nieuwe gegevens. Aart van der Gaag is het boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’.

Op de kaart kunnen werkgevers precies zien in welke arbeidsmarktregio het bedrijf is gevestigd is. De achterliggende pagina per arbeidsmarktregio tonen de gegevens van het Werkgeversservicepunt, de regionale werkgeversvereniging(en), de ambassadeurs in de besturen van de werkbedrijven en actieve netwerken zoals Agro Werkt. In enkele regio’s zijn al speciale campagnes gestart gericht op het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook deze zijn uitgelicht op de regiopagina’s.

Sociaal Akkoord
Werkgevers in de marktsector hebben in de Banenafspraak beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Worden de afspraken uit het akkoord niet gehaald, dan dreigt het kabinet met een quotumwet.