'Duurzame oplossing VS-EU nodig'

07-08-2018

Nu de eerste reeks Amerikaanse sancties tegen Iran opnieuw van kracht wordt, is vandaag de geactualiseerde blokkeringsverordening van de EU in werking getreden. VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de gesprekken tussen de EU en de VS doorgaan om tot een werkbare situatie te komen.

 

Europese verordening bedoeld tegen Amerikaanse sancties Iran

Met de blokkeringsverordening kunnen EU-operatoren schade die uit extraterritoriale sancties van de VS voortvloeit, verhalen op de personen die de schade veroorzaken en worden daarop gebaseerde uitspraken van buitenlandse rechtbanken nietig verklaard wat betreft hun toepassing in de EU. Het wordt personen in de EU ook verboden deze sancties na te leven, tenzij zij daar uitzonderlijk toestemming voor krijgen van de Commissie, in het geval dat niet-naleving hun belangen of de belangen van de Unie ernstig zou schaden.

 

Goed dat EU belangen beschermt, maar overleg blijft nodig

Het is goed dat de EU de belangen van het EU bedrijfsleven wil beschermen en het is duidelijk dat de EU hiermee ook een signaal afgeeft, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. In de praktijk leidt dit volgens hen wel tot een zeer complexe situatie voor bedrijven doordat ze in een positie kunnen komen dat ze zich moeten houden aan tegenovergestelde juridische verplichtingen vanuit de VS en de EU. Voor een bedrijf is het daarom van belang voor de eigen situatie om zowel goed de Amerikaanse maatregelen en de reikwijdte daarvan te bestuderen evenals de vandaag gepubliceerde guidelines van de EU.

 

'Bedrijf kan geen risico's lopen'

Een bedrijf moet daarbij rekening houden met belangen van werknemers en toeleveranciers en kan daarin geen risico’s lopen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor het bedrijfsleven zal dit vermoedelijk betekenen dat de relatie met Iran op een laag pitje komt te staan. De ondernemingsorganisaties zullen dan ook op korte termijn met hun leden bij elkaar komen over de gevolgen in de praktijk. Maar voor een oplossing is het vooral noodzakelijk dat de onderhandelingen tussen de EU en de VS doorgaan om tot een werkbare situatie te komen, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.  

 

Richtijnen en Q&A van Commissie

De Europese Commissie heeft tevens nadere richtlijnen mbt de toepassing gepubliceerd en een Q&A.

 

Deze informatie staat op:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_en.htm

 

BUSINESSEUROPE heeft voorafgaand aan de publicatie, een brief gestuurd aan de Europese Commissie en de Europese Raad. Deze brief is te vinden via:

https://www.businesseurope.eu/

 

Informatie over de Amerikaanse sancties is te vinden via:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf