'Discriminatie tijdens sollicitaties? Zet vooral in op bewustwording'

22-11-2018

Werkgevers kunnen straks een boete krijgen als ze een sollicitant niet aannemen vanwege zijn of haar leeftijd, etniciteit of geslacht. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om discriminatie op de arbeidsmarkt harder aan te pakken. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de staatssecretaris hier extra acties op zet. 'Bewuste discriminatie mag en kan nooit de bedoeling zijn.'

 

Kanttekening

Van Ark geeft verder te kennen dat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) straks meer bevoegdheden krijgt, en gaat inspecteren en toezien om te voorkomen dat discriminatie tijdens sollicitaties plaatsvindt. Hierover zijn beide ondernemingsorganisaties minder te spreken. 'Want de extra bevoegdheden van de inspectie zijn vaag en daarmee kwetsbaar. Mkb'ers moeten straks speciaal 'beleid' hebben, terwijl de wetgeving al klip en klaar is. Bovendien zijn er al erg veel meldpunten. Voor je het weer weet komt er allemaal extra administratie en gedoe bij voor kleine ondernemers, zonder dat het in de praktijk iets toevoegt', aldus beide ondernemingsorganisaties in een verklaring.

 

Nuance

Goed is de nuance van de staatssecretaris dat discriminatie veelal onbewust gebeurt, bijvoorbeeld door onvoldoende kennis van allerlei regels. Van Ark wil de kennis op dit terrein vergroten. VNO-NCW en MKB-Nederland doen dat ook actief naar hun leden toe, onder meer via diversiteitinbedrijf.nl. 'Wij verwachten daarvan het meeste, want er zijn maar weinig ondernemers die echt heel bewust discrimineren', aldus beide ondernemingsorganisaties.