'Digitalisering van de zorg moet nu van de grond'

08-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben – samen met zorgsectoren en de industrie - een plan bedacht om de digitalisering van de zorg te versnellen. Die digitalisering leidt tot betere zorg dichtbij de patiënt. Kijk naar de medisch-specialistische zorg: met technologie die vandaag beschikbaar is, kan een groot deel thuis plaats vinden. De patiënt hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een hartfilmpje of een diagnose. Of kijk naar de geestelijke gezondheidszorg, waar e-health en apps een grote vlucht genomen hebben. Dat plan bieden VNO-NCW en MKB-Nederland aan aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, die volgende week debatteert over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

 

Schaarste in de zorg

Met de verder verkrappende arbeidsmarkt in het vooruitzicht is dit hét moment om de schaarse artsen en verplegenden slimmer in te zetten. Daarmee kunnen we nieuwe wachtlijsten in de zorg, veroorzaakt door een tekort aan gekwalificeerd personeel, vóór zijn. Een voorbeeld is daarvan is www.thuisarts.nl: deze online vraagbraak heeft er in korte tijd toe geleid dat het totale zorggebruik bij de huisarts met 12 procent is afgenomen. Dat komt neer op een maandelijkse afname van 675.000 huisartsenbezoeken. De vrijkomende tijd kunnen huisartsen goed gebruiken. Nú inzetten op het versnellen van de digitalisering van de zorg is ten slotte noodzakelijk voor een beheerste stijging van de zorguitgaven.

 

Next level gezondheidszorg

Deze aanpak is bedacht door en gedragen wordt door de zorgsectoren. Zij willen, samen met de industrie, zich sterk maken voor een publiek-private aanpak om onze gezondheidszorg naar een next level te brengen. De inzet van het kabinet is te komen tot nieuwe hoofd­lijnenakkoorden (inclusief de budgettaire opbrengst ervan). Het is niet vanzelfsprekend dat er draagvlak is bij de andere partijen om tot akkoorden te komen. VNO-NCW en MKB-Nederland adviseren daarom om de gezamenlijke transformatie-aanpak over te nemen én te verankeren in de hoofdlijnenakkoorden.