De Boer: 'Meer ambitie op innovatie en internationalisering'

22-08-2015

'Als we willen dat Nederland een fantastisch land blijft voor alle bevolkingsgroepen, dan moeten we meer ambitie tonen op het punt van onze verdienkracht. En onze positie in de wereld op het terrein van innovatie en internationalisering,' zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vanochtend tijdens het SAIL-ondernemersdebat, met 'De wind weer in de zeilen! Van een gouden verleden naar een gouden toekomst’ als thema.

Iedereen gebaat bij duurzame delta
Volgens De Boer heeft Nederland alles in huis om de meest duurzame en welvarende delta ter wereld te worden. Iedereen -jongeren en ouderen, werknemers en ondernemers, kansarmen en middenklasse- is daarbij gebaat. Daarvoor moet de blik van Nederland wel naar buiten gericht zijn: ‘Global challenges’ voorzien van ‘Dutch Solutions’. 'Daarvoor is extra inspanning nodig op het terrein van innovatie en internationalisering om onze bedrijven en Nederland hiervoor in de juiste positie te krijgen.'

Thuismarkt Nederland is te klein
De aantrekkende economie stemt positief. Ook in de aankomende Miljoenennota ziet VNO-NCW een paar belangrijke winstpunten. 'De lastenverlichting is een maatregel die wij als VNO-NCW steeds hebben bepleit', stelt De Boer. Maar hij wijst er ook op dat de ruimte om meer ondernemerschap en banen te creëren wel vraagt dat we 'langdurig boven onze huidige groei uitkomen'. De Boer: 'Onze thuismarkt is daarvoor te klein'.

Ambitie ondersteunen in Miljoenennota
'Groeikansen liggen in meer innoveren om tot nieuwe producten en diensten te komen en deze te verkopen over de hele wereld. Nederlandse bedrijven kunnen een grote rol spelen bij internationale vraagstukken als voedselzekerheid, droge voeten en klimaatoplossingen. De verstedelijking leidt er wereldwijd toe dat 60 procent van de wereldbevolking in 2030 in steden leeft. Als dichtbevolkt land slaagt Nederland er in om een grote economie te vormen. Nederland kan een 'living lab' worden waar de hele wereld ziet hoe een duurzame delta kan functioneren. Maar dan moet de ambitie voor meer innovatie, ondernemerschap en internationalisering wel ondersteund worden in de komende Miljoenennota,' aldus de voorzitter van VNO-NCW.

Europese handel als springplank
Nederland is een handelsland, maar we moet constateren dat de bijdrage van de handel aan wat we in Nederland verdienen de afgelopen decennia gelijk is gebleven op 30 procent, stelt de voorzitter van VNO-NCW. Dat aandeel zal moeten groeien, met Europa als onze springplank. Ook in de Gouden Eeuw was dat zo. De Oostzeehandel lag als 'moedernegotie' aan de basis voor onze plek in de wereld.

Ambitie: groei, banen en inkomen
In de Europese innovatie ranking vormt Nederland een 'innovatie-follower' en bevindt zich daarmee net onder de top. 'Als je kijkt naar het herstel van verschillende EU-landen sinds de crisis van 2008, dan neemt Nederland ook daar een bescheiden middenpositie in. En op de 'Ease of doing business index' van de World Bank staat Nederland op de 27ste plaats. Ons land ligt daarmee ver achter bijvoorbeeld de Verenigde Staten (7de), het Verenigd Koninkrijk (8ste), Duitsland (14de) en Canada (16de). Ambitie is nodig, groei en daardoor banen en inkomen voor burgers.'
Naast een agenda gericht op innovatie en internationalisering, moet Nederland blijven investeren in haar mainports en de nieuwe onzichtbare mainport van Nederland als data- en ICT-hub goed benutten voor nieuw ondernemerschap, aldus De Boer.

Lees ook de gehele speech van Hans de Boer.