'Crises bedreigen voorzitterschap EU'

11-02-2016

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie dreigt overschaduwd te worden door de vluchtelingencrisis, een dreigende Brexit en het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Dat zegt VNO-NCW-directeur Niek Jan van Kesteren in PWC Magazine. 'Het is de naarst denkbare periode voor het voorzitterschap.' Nederland heeft volgens hem veel te verliezen bij een teloorgang van de EU. 'Onze boterham wordt in de EU gesmeerd.'

Buitengrenzen controleren
Aan de vluchtelingencrisis is elk ander onderwerp ondergeschikt, aldus Van Kesteren. 'Er zal controle moeten komen over de buitengrenzen. Als we dat niet voor elkaar krijgen, gaan landen hun grenzen sluiten en is de essentie van Europa – vrij verkeer van personen en goederen - ter ziele.'

Brexit versus integratie
Wat Engeland wil in de Brexit-discussie staat volgens hem op gespannen voet met verdere Europese integratie. 'Gezamenlijke grensbewaking en behoud van de euro leiden automatisch tot meer samenwerking.' Positief vindt hij de Britse inzet op behoud van de fiscale concurrentiepositie, liberalisering van de arbeidsmarkt en vrijhandelsakkoorden. 'Daarin zijn wij bondgenoot van Engeland.'

Negatieve uitslag referendum
Ten aanzien van het referendum ontstaat een 'rare' situatie als de uitslag negatief zou zijn, aldus Van Kesteren. Want dan moet de voorzitter van de Europese Unie naar Brussel om te zeggen dat Nederland een verdrag niet wil hebben dat wel eerder door het parlement is geratificeerd. Zeggen dat het slechts om een raadgevend referendum ging, kan volgens hem ook niet. 

Groeiagenda
De aandacht voor deze zaken gaat ten koste van de agenda van Nederland voor het voorzitterschap. Die agenda richt zich onder meer op economische groei en het scheppen van banen.