‘Convenant tegen kinderarbeid is effectiever dan wet’

18-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de Eerste Kamer in een brief op om niet in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel over zorgplicht kinderarbeid. Zij vinden dat de aanpak via de lopende convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) meer effect sorteert dan een moeilijk uitvoerbare wet. Behandeling van het voorstel is uitgesteld tot na het kerstreces.

 

Uitbannen

De ondernemingsorganisaties vinden dat kinderarbeid een groot probleem is dat moet worden uitgebannen. ‘Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en ontneemt ze de toegang tot fundamentele zaken als scholing, veiligheid en gezondheid. Terecht hebben de VN de doelstelling vastgelegd om kinderarbeid in 2025 overal uit te bannen.’

 

Niet geïsoleerd aanpakken

Het effect van het wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zal echter beperkt zijn, verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. Kinderarbeid staat namelijk niet op zichzelf en heeft te maken met vraagstukken als mensenrechten, arbeidsnormen en milieu. Die zaken komen aan bod in de IMVO-convenanten, maar niet in het wetsvoorstel. Ook kan via de convenanten het midden- en kleinbedrijf – 90 procent van de economie – beter worden bereikt, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Toezicht moeilijk

In het wetsvoorstel gaat het om het verkrijgen van een eenmalige verklaring door bedrijven. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat het bij de bestrijding van kinderarbeid om een continu proces gaat. Ook zal het volgens hen moeilijk zijn toezicht op de naleving van de wet te houden, aangezien de ketens waarin bedrijven opereren zich over meerder landen en partijen uitstrekken. Daarom zien zij meer in het maken van ‘vrijwillige, maar niet vrijblijvende’ afspraken tussen bedrijven.