‘CO2-prijs niet nationaal invoeren’

21-08-2018

Een minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit moet niet nationaal maar idealiter Europees worden ingevoerd. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het ontwerpwetsvoorstel van het kabinet. Een nationale invoering komt zowel het klimaat als de Nederlandse economie niet ten goede, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Open economie

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van CO2-beprijzing om de uitstoot te verminderen, maar vinden wel dat die ‘doordacht’ moet zijn. In een open economie als Nederland zal nationale beprijzing ertoe leiden stroom geproduceerd door Nederlandse kolen- en gascentrales zal worden vervangen door import van stroom uit landen met een hogere CO2-uitstoot, stellen zij.

 

Leveringszekerheid in gevaar

De import kan tijdens piekuren fors oplopen, wat risico’s met zich meebrengt voor de leveringszekerheid van stroom. Als er problemen ontstaan, kunnen die afbreuk doen aan het benodigde draagvlak onder burgers en bedrijven voor de energietransitie, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Minstens regionaal

Een hogere stroomprijs als gevolg van nationale beprijzing zal de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven verslechteren. Daarom zijn VNO-NCW en MKB-Nederland voor wat betreft de elektriciteitsproductie voorstander van een bij voorkeur Europese aanpak, en minstens een regionale aanpak. Daarbij gaat het dan om omringende landen waarmee Nederland elektriciteit uitwisselt. In afwachting daarvan moet het Nederlandse wetsvoorstel worden aangehouden, vinden de ondernemingsorganisaties.