‘CO2-heffing is een middel, géén doel’

07-03-2019

‘De toon is nu te veel: de politiek móet de industrie een CO2-heffing opleggen. Maar zo’n heffing is een middel, géén doel.’ Dat zegt Manon Janssen, voorzitter van de Industrietafel, in een interview in Forum, het opinieblad van VNO-NCW. En een heffing is volgens haar niet het beste middel om de industrie aan te zetten tot vermindering van de uitstoot.

 

Concurrentiepositie

Een heffing bovenop de bijdrage die grote bedrijven al leveren aan het Europese ETS-systeem voor emissiehandel, zou de internationale concurrentiepositie schaden, aldus Janssen. Daarom stelt de Industrietafel voor dat bedrijven plannen indienen voor vermindering van de uitstoot. Voldoen zij daar niet aan, dan volgt een boete. Op 13 maart komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een doorrekening van dit voorstel en de andere voorstellen in het kader van het Klimaatakkoord.

 

Rol consumenten

Volgens Janssen is er een breed gevoel in de samenleving dat de vervuiling van de wereld de schuld is van de grote bedrijven. Zij vindt dat consumenten ook naar zichzelf moeten kijken. ‘Als ik een Audi diesel rijd, wie is dan de vervuiler: Audi, Shell of ikzelf? Of leveren we alle drie een bijdrage?’ Tegelijkertijd vindt zij dat bedrijven hun eigen verhaal beter moeten vertellen aan de samenleving.

 

Energietransitie

Elke transitie is een moeizaam proces, stelt Janssen. ‘Mensen kunnen het niet overzien en gaan van ontkenning naar achtereenvolgens boosheid en acceptatie, en komen uiteindelijk in actie. Om ze daarbij te helpen, moet je mensen steeds vertellen wat er precies aan de hand is, en moet je ze een handelingsperspectief bieden.’