BusinessEurope: 'Actieplan nodig voor Europese industrie'

16-03-2016

De Europese Commissie moet meer doen om de positie van de Europese industrie te verstevigen, zegt ondernemingsorganisatie BusinessEurope samen met de Europese vakbonden. De inzet tot dusver is onvoldoende om industriële investeringen terug te brengen op het niveau van voor de crisis. Dat vraagt om actieplan met aandacht voor een goed werkende arbeidsmarkt, geschoold personeel, toegang tot de wereldmarkt en een energie- en klimaatbeleid dat de concurrentiekracht niet in de weg staat, aldus BusinessEurope.

Industrie is ruggengraat
De ondernemingsorganisatie wijst erop dat de industrie de ruggengraat is van de Europese economie. De Europese industrie zorgt voor 52 miljoen directe en indirecte banen, is goed voor 80 procent van de particuliere research & development, en voor meer dan de helft van de export. Tussen 2008 en 2014 is de werkgelegenheid echter gedaald met 16 procent, en de productie met 9 procent. 

Kern Europese agenda
BusinessEurope wijst erop dat de industrie behoefte heeft aan een stabiele omgeving om innovatief en concurrerend te kunnen blijven. De Europese Commissie heeft daar wel oog voor, maar moet de industrie weer tot de kern van de Europese agenda maken.