'Brexit zonder overgangsakkoord moeten we absoluut vermijden'

07-06-2017

'Het is onmogelijk om binnen de twee jaar die staat voor exit-procedure te komen tot zowel een overeenkomst over een ordentelijke exit als een overeenkomst die de toekomstige handelsrelatie vastlegt. Daarom moet er zo snel mogelijk een overgangsakkoord komen.' Dat is de boodschap van VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over de Brexit.

 

Grote problemen zonder akkoord

Zonder overgangsakkoord zullen de economische relaties tussen de EU en het VK plaatsvinden op basis van WTO-regels. Dat zou onder meer een exponentiële toename aan douaneprocedures betekenen en hoge tarieven voor producten als auto's, voedingsmiddelen, graan en vlees, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook zouden Nederlandse vissers geen toegang meer hebben tot Britse wateren, komen octrooigemachtigden in de problemen, verliezen transporteurs het recht op binnenlands vervoer, verliezen vliegtuigmaatschappijen hun landingsrechten en wordt dataverkeer belemmerd omdat er geen afspraken bestaan over privacybescherming. 'Dit scenario moeten we absoluut vermijden.'

Brexit, een ramp voor het mkb? (video)

 

Billijk exit-akkoord

Een overgangsakkoord moet waarborgen dat bestaande situatie, inclusief douane-unie, interne markt, rechten en plichten voor het meerjarig financieel kader en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, voor een bepaalde tijd grotendeels van kracht blijven, betogen de ondernemingsorganisaties. 'Zodra er een billijk exit-akkoord is, inclusief eindafrekening en afspraken over de status van personen en goederen die over en weer in de EU en het VK aanwezig zijn, kunnen de onderhandelingen worden gestart over een wederzijds profijtelijke toekomstige relatie.'

 

Vestigingsklimaat versterken

Ondertussen moet Nederland topprioriteit maken van het versterken van het vestigingsklimaat, stellen de organisaties. Door de Brexit zijn er immers veel bedrijven, zowel in als buiten het VK, die opnieuw de afweging maken waar zij gevestigd willen zijn. 'Het Nederlands vestigingsklimaat moet voldoende aantrekkelijk en concurrerend zijn om deze bedrijven te doem besluiten zich hier te vestigen.'