'Breid NOW-regeling uit en red meer banen'

10-04-2020

De NOW-regeling moet worden uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappij-niveau aanspraak te maken op subsidie. Dat schrijven werkgevers en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, vandaag in een brief aan het kabinet.

 

Midden- en kleinbedrijf

Werkgevers en vakbonden zijn het kabinet zeer erkentelijk voor het voortvarend tot stand brengen van de NOW-regeling. Voor veel sectoren is de regeling een uitkomst. Voor met name het midden- en kleinbedrijf met verschillende werkmaatschappijen werkt ze echter onvoldoende. Het gaat bijvoorbeeld om garagehouders, of MKB-ers in de bouw, installatie of schoonmaak. Deze bedrijven bieden veel mensen een inkomen. Het is belangrijk dat zij overeind blijven.

 

Omzetdaling

De NOW-regeling kijkt voor de hoogte van de subsidie aan een concern met meerdere rechtspersonen naar de omzetdaling van de gehele groep. Het idee is dat de verschillende onderdelen het verlies bij één onderdeel kunnen opvangen en dat personeel elders kan worden ingezet.

 

Personeel

Veel van de grotere MKB-bedrijven combineren echter wezenlijk verschillende activiteiten in hetzelfde concern. Personeel is tussen die werkmaatschappijen dan niet uitwisselbaar. De onderdelen van het bedrijf zijn actief in verschillende markten die elk op hun eigen wijze worden geraakt.

 

Verlies  

Daardoor gebeurt het dat de omzetdaling voor het concern per saldo niet groter is dan 20% terwijl er wel een werkmaatschappij stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft. Juist het midden- en kleinbedrijf heeft moeite dat verlies op concernniveau op te vangen.

 

Werkgelegenheid

Als zij geen aanspraak kunnen maken op de NOW, kunnen ondernemers niet anders dan ontslag aanvragen voor werknemers van die vestiging of werkmaatschappij. Dat kan grote gevolgen hebben voor de lokale economie en werkgelegenheid, precies wat de NOW-regeling beoogt te voorkomen.

 

Flexwerk

De Stichting van de Arbeid overlegt wekelijks met het kabinet over de economische gevolgen van de coronacrisis en zoekt samen met de overheid naar oplossingen voor het bedrijfsleven. Zo wordt er nog gesproken over seizoensarbeid en flexwerk. De brief die de Stichting heeft geschreven is onderdeel van dit overleg.

 

Lees meer over