Brede steun voor extra investeringen infrastructuur

08-04-2016

Het plan om meer geld te investeren in infrastructuur, van VVD en PvdA, kan rekenen op een brede steun van 24 maatschappelijke organisaties. Zij signaleren dat door de aantrekkende economie de capaciteit van het vervoer op de weg, het spoor en het water stevig onder druk komt te staan.

Welvaart op peil houden
Deze investeringen in de infrastructuur zijn noodzakelijk om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te vergroten en de welvaart in dit land op peil te houden. Dat zeggen 24 organisaties, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, die grote belangstelling hebben voor de definitieve plannen van het kabinet. Zij merken dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders stagneert.

Structureel meer geld voor infrastructuur
Deze extra middelen moeten leiden tot versnelde investeringen in knooppunten op wegen, betere vaarwegen en havenvoorzieningen, een hoger kwalitatief spoorvervoer en betere fiets- en wandelvoorzieningen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet de uitwerking van deze plannen voortvarend ter hand genomen worden. Bovenop deze impuls, die mogelijk kan worden gemaakt door het infrafonds met twee jaar te verlengen, is het volgens de ondernemingsorganisaties noodzakelijk dat het budget voor infrastructuur ook structureel per jaar wordt verhoogd. Bovendien moet het infrafonds nog verder worden verlengd naar 2040. Die impulsen zijn nodig om Nederland werkelijk naar een 'next level' te tillen.

Visie op mainports
VNO-NCW en MKB-Nederland publiceerden deze week een visie op het belang van de mainports. En wat er voor nodig is om deze motoren van groei concurrerend te houden. Verbeterde verbindingen zijn een belangrijke factor die de mainports zullen helpen om te groeien te midden van de mondiale competitie.

Over de 24 organisaties
De nationale coalitie van maatschappelijke organisaties bestaat uit verladersorganisatie EVO, Fenedex, ANWB, Transport en Logistiek Nederland (TLN), NS, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Rover, Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Binnenvaart- en Logistiek Nederland (BLN), Air Cargo Netherlands (ACN), Schiphol, Branche Organisatie Zeehavens (BOZ), COV, Stichting waterrecreatie, ProRail, RAI, Fietsersbond, Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), Deltalinqs, ORAM, Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland.