'Blij met politieke bijval terugdringen werkgeverslasten'

01-12-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de politieke bijval groeit voor het terugdringen van werkgeverslasten bij ziekte. Deze lasten zijn op dit moment nog een rem op het aannemen van personeel en het groeien van een onderneming. De ondernemingsorganisaties vinden het voorstel van het CDA om loondoorbetaling te verkorten naar acht weken interessant. Wel wijzen VNO-NCW en MKB-Nederlanderop dat dit zo moet worden ingericht dat dit niet tot meer verzuim leidt of stijging van de collectieve lasten.

Nadere uitwerking
De ondernemingsorganisaties zijn positief over het voorstel van CDA-fractieleider Sybrand Buma en Tweede Kamerlid Pieter Heerma. Zij zien in dat de last van loondoorbetaling flink verminderd moet worden, net zoals de hinder van de re-integratie inspanningen die werkgevers moeten verrichten. Als deze lasten lager worden, kunnen werkgevers weer makkelijker personeel aannemen en daarmee groeien. Wel is nadere uitwerking van het plan nodig om de lagere kosten en verminderde re-integratielast ook daadwerkelijk te realiseren, aldus de ondernemingsorganisaties.