‘Bevrijd Nederland van verstikkend stikstofslot’

10-09-2019

Woningbouw, duurzaamheidsprojecten en investeringen in de industrie die tot een lagere milieubelasting leiden moeten worden vrijgesteld van het huidige stikstofbeleid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de impasse die is ontstaan na het schrappen van het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) door de Raad van State. De ondernemingsorganisaties hebben een 10 puntenplan opgesteld voor de korte en lange termijn.

 

18.000 projecten stil

VNO-NCW en MKB-Nederland willen Nederland van het ‘verstikkende stikstofslot’ bevrijden. ‘Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische footprint van ons land aantoonbaar verkleinen, nu niet door kunnen gaan. Zo’n 18.000 projecten vallen stil, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid.’ Een commissie onder leiding van Johan Remkes komt binnenkort met voorstellen om de impasse te doorbreken.

 

Groot openbaar belang

De ondernemingsorganisaties stellen voor om projecten vrij te stellen die alleen tijdens de aanleg en bouw met stikstofuitstoot gepaard gaan. Ook moet de drempel voor vergunningverleningen omhoog naar 1 mol per hectare per jaar. Daardoor zou 80 procent van de projecten door kunnen gaan. De Europese Habitatrichtlijn voor natuurgebieden biedt bovendien de mogelijkheid om projecten van groot openbaar belang waarvoor geen alternatieven zijn, respijt te geven.

 

Maximumsnelheid

Provincies en gemeenten moeten vergunningen die niet met de PAS-problematiek te maken hebben gewoon in behandeling nemen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor het verhandelen van ‘uitstootrechten’ kunnen regionale depositiebanken worden opgericht. De maximumsnelheid rond natuurgebieden zou van 130 naar 100 kunnen.

 

Meer integraal beleid

Op de lange termijn zou er volgens de ondernemingsorganisaties een meer integraal natuurbeleid moeten komen, dat minder eenzijdig is stikstof is gericht. Halvering van de veestapel zien VNO-NCW en MKB-Nederland niet als de oplossing. ‘Juist de landbouwsector werkt al hard aan het verminderen van de uitstoot.’