'Betere risicoverdeling werknemer en werkgever nodig in pensioenstelsel'

21-04-2016

De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn dramatisch laag. Vanaf 2017 dreigen de pensioenen van werknemers weer te worden gekort, melden diverse media. 'Misschien moeten werknemers zelf meer bijleggen', zegt pensioenbestuurder André Snellen in opinieblad Forum vandaag. 'Als we draagvlak willen behouden, moet ons pensioenstelsel op de schop.'

Werkgever draagt driemaal meer bij
Werknemers kunnen (als er gekort gaat worden, zoals nieuwssites dreigend melden) te maken krijgen met een lager pensioen dan waar zij nu op rekenen. 'Werknemers denken dat ze dan worden gefopt. 'Het is mijn salaris!', zeggen ze dan. Maar wat zij niet zien is dat de werkgever drie keer meer bijdraagt dan zijzelf', aldus Snellen van pensioenfonds Detailhandel, die benadrukt dat het een mythe is dat 'je 70 procent van je laatst verdiende loon krijgt'. 'Werknemers doen zichzelf een plezier als ze zich er echt wat beter in verdiepen.' Hij voelt er wel wat voor als werknemers zelf wat meer bijleggen. 'Dan wordt de werknemer ook duidelijker wat er in de pensioenregeling wordt gestopt.'

Fundamentele wijziging stelsel nodig
De pensioenbestuurder maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in pensioenland. Snellen pleit voor een fundamentele wijziging van het pensioenstelsel. Want op een andere manier rekenen of hopen dat een rentestijging alles weer bij het oude brengt, is geen oplossing volgens hem. 'Het gaat namelijk niet alleen om rendement, maar om de combinatie van rendement en risico.'

Waar ligt risico: bij ouderen of jongeren?
'Voor 2008 was het rendement op beleggingen zonder risico ongeveer 4 procent. Nu is dat zo’n beetje nul procent. Als je als bestuurder met hogere rendementen wilt rekenen, moet je dus meer risico nemen. En afspreken bij wie dat risico ligt. Bij ouderen? Bij jongeren? Díe discussie moet je met elkaar aangaan. En niet alleen zeggen dat je anders wilt rekenen. Dat is niet het hele verhaal.'

Lees het gehele interview met André Snellen in opinieblad Forum.