'Bescherming telecomsector goed, maar maak wet niet te ruim'

06-04-2017

Het is goed dat de overheid de telecomsector als vitale infrastructuur voor Nederland wil beschermen, maar dit moet wel op de juiste manier gebeuren. Dat schrijft VNO-NCW in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken. Kamp wil een nieuwe wet die hem de mogelijkheid geeft om overnames in de sector te verbieden of terug te draaien die 'gelinkt zijn aan criminele activiteiten, te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben.'

 

Te ruim omschreven

VNO-NCW laat Kamp in een reactie op het voorontwerp van de wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie weten zich zorgen te maken over een aantal punten. Zo vindt de ondernemingsorganisatie dat het begrip telecommunicatiesector te ruim omschreven wordt, waardoor het niet in balans is met de open Nederlandse markteconomie. Kamp richt zich in zijn wet niet alleen op aanbieders van telefonie en internet. Ook bedrijven die actief zijn met internetknooppunten, datacentra, hosting en certificeringsdiensten vallen wat hem betreft onder de wet.

 

Meer rechtszekerheid

Ook vindt VNO-NCW dat partijen meer rechtszekerheid moeten hebben. De gronden op basis waarvan de minister tot een verbod kan komen zijn nu te ruim. Dat geldt ook voor het verplicht afstand moeten doen van aandelen. Beter zou zijn om tot een systeem te komen dat partijen vooraf zekerheid biedt. De Elektriciteitswet, de Gaswet of de Wet op het financieel toezicht kunnen hierbij als voorbeeld dienen. 'Ondernemingen in vitale infrastructuren moeten weten waar zij aan toe zijn', stelt VNO-NCW. 'Het kabinet moet daarom nader inzicht geven over de algemene uitgangspunten als het gaat om overnames in vitale sectoren.'