‘Behoud van beloningsregels voor beleggingsondernemingen is goede zaak’

20-02-2018

VNO-NCW is blij dat minister Hoekstra van Financiën met een wetsvoorstel komt dat regelt dat beleggingsondernemingen uitgezonderd blijven van strengere beloningsregels. Volgens de ondernemingsorganisatie blijft Nederland zo aantrekkelijk voor deze bedrijven om zich te vestigen en om hier te blijven.

 

Wereldtop

Beleggingsondernemingen vormen volgens VNO-NCW een belangrijke niche in de financiële sector. Nederland behoort daarmee tot de wereldtop. Deze handelshuizen zorgen ervoor dat markten goed kunnen functioneren. Strengere beloningsregels - waarvan eerder sprake leek - zijn van de baan, schrijft de minister. Hij wil een wetsvoorstel maken om dit definitief te regelen.

 

Eigen risico

VNO-NCW heeft zich hard gemaakt voor behoud van de beloningsregels. ‘Deze bedrijven handelen echt voor eigen rekening en risico en kunnen de belastingbetaler niet duperen. Zij moeten de vrijheid hebben om personeel aan zich te blijven binden. Bovendien zouden strengere bonusregels er voor zorgen dat Nederland onaantrekkelijk wordt voor handelshuizen uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk die na de Brexit willen uitwijken naar het Europese continent.’