Bedrijfsleven verwelkomt uniek en duurzaam kledingconvenant

11-03-2016

'Een samenwerking tussen brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid dat ook wereldwijd uniek is.' VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het eerste convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector, dat onder leiding van de SER tot stand is gekomen.

Convenantspartijen
Het eerste convenant moet in juni worden ondertekend, als ten minste 35 bedrijven in de sector -die samen goed zijn voor minimaal 30 procent van de omzet in Nederland- meedoen en de financiering van het convenant rond is. Dan zullen ook de convenantspartijen hun handtekening zetten. Deze partijen zijn brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden FNV en CNV, de Rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters.

Doel convenant
Via het convenant bundelen genoemde partijen hun krachten om samen te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zij willen problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken.
Ook hebben zij afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid aan te pakken. Verder samen het gesprek aan te gaan met onafhankelijke vertegenwoordigers van werknemers, het realiseren van een leefbaar loon en veilige omstandigheden en gezondere omgeving voor werknemers. Maar ook voor het milieu is aandacht. Vermindering van negatieve milieu-impact door besparing op grondstoffen en realisatie van circulaire economie is een aandachtspunt. Evenals minder gebruik van water, energie en chemicaliën en het voorkomen van dierenleed.

Concrete doelen
Deelnemende bedrijven gaan voor hun hele keten een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van drie tot vijf jaar. Die zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie. Bedrijven zullen worden ondersteund door de betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties met kennis en expertise.
Ieder jaar wordt er gezamenlijk verslag gedaan van de activiteiten in het kader van het convenant en de geboekte resultaten. Vanaf het derde jaar gaan de individuele deelnemende bedrijven ook afzonderlijk met het publiek communiceren.

Projectgroep IMVO-convenanten
VNO-NCW en MKB-Nederland stonden in 2014 aan de wieg van dit SER-initiatief. Via  sectorconvenanten proberen zij, in een projectgroep met MVO Nederland, om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) handen en voeten te geven door sectoren onderling kennis te laten uitwisselen. Het streven is om dit jaar tien van dit soort convenanten te sluiten.