‘Bedrijfsarts is wél onafhankelijk’

28-02-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het niet eens met de opvatting van de FNV dat de bedrijfsarts niet onafhankelijk is omdat die betaald wordt door de werkgever. Volgens de ondernemingsorganisaties zijn er voldoende waarborgen voor die onafhankelijkheid, en kunnen werknemers een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.

 

Klachtenregeling

Voor bedrijfsartsen gelden de professionele richtlijnen van de beroepsgroep, de wettelijke registratie als arts en het medisch tuchtrecht. Sinds vorig jaar kunnen werknemers die het niet eens zijn met het oordeel van hun bedrijfsarts voor een second opinion terecht bij een arbeidsarts van een arbodienst die niet onder contract staat bij de werkgever. Zij kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of een klacht indienen bij de Geschillenregeling Arbodiensten.

 

Regie houden

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de werkgever wel de regie moet houden in de omgang met zieke werknemers. Zij hebben de eerste twee jaar van de ziekte een loondoorbetalingsplicht en moeten meewerken aan de re-integratie van werknemers. ‘Dat is een zware verplichting, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf.’