'Actieagenda luchtvaart kan beter'

02-05-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet geld vrijmaakt om snel de problemen op het station Schiphol aan te pakken. Maar er is meer nodig om de luchthaven en de kracht van homecarrier KLM te kunnen laten blijven bijdragen aan het versterken en uitbouwen van de economische positie van ons land. 

Veiligheid
Er moet verder worden gesproken over het in lijn brengen van de lastendruk van Schiphol met een aantal belangrijke concurrenten uit het Midden-Oosten. Het gaat daarbij onder meer om de kosten voor security op Schiphol. Veiligheid is ook een publieke taak.

Netwerk
Ook moet het intercontinentale netwerk op Schiphol kunnen blijven groeien. Dit netwerk moet de aansluiting van Nederland op niveau houden met vergelijkbare economieën en is een belangrijk onderdeel van ons vestigingsklimaat.